Állásajánlat - Óvodapszichológus

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 


A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Óvodapszichológusi feladatok ellátása, nevelőmunka hatékonyságának segítése.
 • Óvodapedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció.
 • Gyermekek megfigyelése csoportban, szükség esetén megsegítésük.
 • Pszichológiai szűrések szakszerű lefolytatása.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi, pszichológus végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodapszichológusi képesítés

A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 03.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 07.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (406/2021.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapszichológus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kalmár Zsoltné nyújt, a 06 70/450-8656 telefonszámon.

Kalmár Zsoltné
óvodavezető

pdfPályázati felhívás
docxAdatkezelési hozzájárulási nyilatkozat

 
 
 
 
 
Leíratkozna?