Állásajánlat - Óvodapszichológus

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 


A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidős.

A munkavégzés helye: 

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  Óvodapszichológusi feladatok ellátása, nevelőmunka hatékonyságának segítése
 •  Óvodapedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció
 •  Gyermekek megfigyelése csoportban, szükség esetén megsegítésük
 •  Pszichológiai szűrések szakszerű lefolytatása

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  Egyetemi, pszichológus végzettség
 •  Magyar állampolgárság
 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség
 •  Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodapszichológusi képesítés

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje:   a pályázat beérkezésétől számított 5 nap

A pályázat benyújtásának módja:

 •  Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát
  (74-1/2022.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapszichológus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Fényképes szakmai önéletrajz
 •  Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok
 •  Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
 •  Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kalmár Zsoltné nyújt, a 06 70/450-8656 telefonszámon.

Kalmár Zsoltné
óvodavezető

docxAdatkezelési hozzájárulási nyilatkozat

 
 
 
 
 
Leíratkozna?