Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala klímaberendezéseinek tavaszi és őszi karban-tartása, valamint eseti javítása

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
cimer3

Ajánlatkérési hírlevél

www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

„Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala klímaberendezéseinek tavaszi és őszi karban-tartása, valamint eseti javítása"

Ajánlatkérés letölthető innen

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÁSRÓL I.

NYILATKOZAT TARTOZÁSRÓL II.

Leíratkozna?