Fejlesztések hitelből, pályázatból

kr ulesSikeres pályázat esetén megújulhat a Mátyás király út burkolata.

Előre nem tervezett határidős feladatok miatt a városházi közmeghallgatást követően május 8-án rendkívüli ülést tartott Tiszaújváros képviselő-testülete.

Zárt üléssel kezdődött a tanácskozás. Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében az önkormányzatok kedvező feltételekkel, legfeljebb a szerződéskötéstől számított 20 éves futamidőre, a feltételek (például a kormány előzetes hozzájárulása) fennállása esetén hitelt vehetnek igénybe. Három fejlesztési cél megvalósításának finanszírozása érdekében 462.194.000 Ft hitel igénybevételét tervezi költségvetésében az önkormányzat (Keleti lakóövezet kialakítása 270.008.000 Ft, Szent István út 1-11. számú épület mögötti közterület rekonstrukciója 152.186.000 Ft, Vörösmarty út meghosszabbítása 40.000.000 Ft). Ehhez nyújtott be ajánlatot az OTP Bank Nyrt. és üzleti érdekeire hivatkozva kérte a zárt tárgyalást. Az ezt követő tájékoztatójában Bráz György polgármester közölte, a testület elfogadta az ajánlatot, így amennyiben meglesz a kormányzati hozzájárulás, elindulhat a hitelfelvétel folyamata.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatát javasolta az illetékességi területéhez tartozó valamennyi helyi önkormányzatnak, így Tiszaújváros önkormányzatának is. A hivatal ugyanis átfogó vizsgálatot végzett az önkormányzatok településkép védelméről szóló rendeletei tekintetében, különös figyelemmel a rendeletalkotási kötelezettség teljesítésére, és a megalkotott önkormányzati rendeletek jogszerűségére. Ennek nyomán a helyi jogalkotás magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében levélben szakmai segítséget nyújtott, és részletesen felsorolta a leggyakrabban előforduló jogszabálysértéseket.

A tapasztalatok ismertetése után a Kormányhivatal azt javasolta valamennyi önkormányzatnak, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre rendelete felülvizsgálatát, és döntsön a módosítás, illetve egy új rendelet szükségességéről. Tiszaújváros képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a felülvizsgálat eredményeként indokolt a rendelet módosítása, illetve egy új rendelet alkotása, úgy 2020. január 31-éig ez történjen meg.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázati alcélok között a belterületi utak, járdák, hidak felújítása is szerepel, ahol a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatásra nyújthat be pályázatot. A támogatás mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, ennek figyelembevételével a Tiszaújváros által igényelhető maximális támogatási mérték 50%, összege a lakosságszám alapján maximum bruttó 30 millió forint. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg egyébként 2,5 milliárd forint.

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítása. Tekintettel arra, hogy helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésre kijelölt és igen megterhelt útszakaszról van szó, a képviselő-testület döntése értelmében a Mátyás király út burkolatának teljes körű felújítására pályázik az önkormányzat. Ennek tervezői költségbecslés szerinti, ÁFA-val növelt összege 38.309.715 forint, így az igényelhető támogatás 19.154.857 forint, tehát 19.154.858 forint saját forrásra van szükség. Ezt a testület a működési céltartalék terhére elkülönítette.

A pályázattal egyidejűleg számos dokumentumot szükséges benyújtani (nyilatkozat, tervezői nyilatkozat, tulajdoni lap, stb.), ezért a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt felhatalmazta a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására és az egyéb intézkedések megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatói okirat elfogadására, a végrehajtással és elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

F.L.