50 éves jubileumi évforduló

4esiskola

Idén ünnepli a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola az épület fennállásának 50. évfordulóját.

Ismét újabb mérföldkőhöz érkezett városunk, hiszen Leninvárosban épült, s ma Tiszaújvárosban található az az intézmény, mely külsejében is megújulva, többször átalakulva, ám eredeti funkcióját megtartva sikeresen oktatja, neveli tovább a gyermekeket.

1970-ben nyitotta meg kapuit a 4. számú Általános Iskola. Az ünnepélyes megnyitó 1970. november 21-én volt. A 12 tantermes épület az évek során 20 tantermesre bővült. Az első évben a tanulók létszáma 392 fő volt, 1987-ben érte el a maximumot 619 tanulóval, majd a város lélekszámával párhuzamosan csökkent. Az intézmény arculatának kialakításakor a műveltség alapjainak lerakása mellett mindig gondot fordított a művészeti oktatásra, nevelésre.

1981-ben indult az emelt óraszámú ének-zenei képzés. A közel húsz éven át virágzó énektagozat kitűnő eredményekkel büszkélkedhetett, az aranykoszorús minősítést is elnyerte.

1985-ben startolt a rajztagozat, ahol sok kiváló művészpalánta változatos technikákat ismerhetett meg. A magas szintű képzésnek köszönhetően a kis képzőművészek számos hazai és nemzetközi díjat, aranydiplomát tudhattak magukénak. Közülük többen hazánk sikeres művészei lettek.

1992-ben az iskola felvette Arany János nevét. 2000-ben megszűnt az önállósága, a város hat általános iskolája, zeneiskolája és szakszolgálata egyetlen hatalmas intézménybe tömörült (ÁAMIPSZ). A 2003 és 2011 közötti időszakban az intézmény egy-egy kisebb tagiskolája az Arany János iskolába integrálódott (3. számú Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és az 1. számú tiszaszederkényi tagiskola, a Vásárhelyi Pál ÁMK).

Az úttörőmozgalom segítségével egy erős, összetartó közösség alakult ki, ahol a gyermekek szabadidejét hatékonyan és tartalmasan tudták megszervezni az akkori pedagógusok.

A művészeti nevelés mellett az iskola számos megyei, országos tanulmányi és sport versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. 2013. szeptemberétől az iskola fennállásának több mint 40 éve alatt felhalmozott értékeket, hagyományokat megőrizve Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola néven önálló intézményként működik tovább a keresztény hit szellemében.

Az iskola keresztény szellemiségének alapja a katolikus hit, kiemelve ebben a lelki értékek fontosságát, nem csak a tanórákon, hanem a tanórán kívüli foglalkozásokon, közösségi programokon is. Pedagógiai tevékenységének célja nemcsak a korszerű ismeretek átadása, hanem olyan emberi és erkölcsi értékek kialakítása, amelynek birtokában a tanulók saját egyéni boldogulásukat meg tudják teremteni. Az iskola szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedéket kíván nevelni a rábízott gyermekekből.

„Köszönöm elődeinknek és jelenlegi kollégáimnak, hogy megőrizték a hivatásukba vetett hitet. Mi pedagógusok, a rengeteg változás és változtatás ellenére hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Hisszük, hogy a gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjenek, és iskolánkban igyekszünk biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremteni számukra képességeik szabad kibontakoztatásához.”

Novemberben a „Fél évszázad képekben” című kiállítás megnyitásával indul a múltidézés.

Szeretettel invitálunk minden kedves érdeklődőt, városunkban lakó vagy hozzánk lélekben hazalátogató régi diákot az 50 évet átölelő virtuális kiállításra!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a volt diákok és tanárok emlékeiből rendezett tárlatról készült képek és videók a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola honlapján tekinthetők meg: http://szentistvan-tiszaujvaros.hu/, melyek feltöltése folyamatos.

Gál Benjáminné
igazgató