Csökkent a bűncselekmények száma

kr balesetCsökkent a személyi sérüléssel járó baleseteket száma, de 47 ilyen eset sem kevés.

Dr. Fülöp György polgármester - a veszélyhelyzetre való tekintettel átruházott hatáskörben - több kérdésben is döntött az eredetileg május 27-ére tervezett képviselő-testületi ülés témái közül. Egyebek mellett elfogadta a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót is.

A beszámolóból statisztikai adatokkal alátámasztott részletes képet kaphatunk városunk közrendjéről, közbiztonságáról. 2020-ban a regisztrált bűncselekmények száma Tiszaújvárosban 405-ről 236-ra, tehát jelentős mértékben csökkent. A kiemelten kezelt 14 bűncselekmény (emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel visszaélés, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) száma 122-ről 112-re (-8,2%) csökkent, de a testi sértések száma 5-ről 9-re emelkedett.

A regisztrált lopások száma is csökkent, 65-ről 60-ra, a rongálásoké viszont 8-ról 10-re növekedett. Kábítószer-terjesztéssel kapcsolatos bűncselekmény nem történt tavaly. A nem kiemelten kezelt bűncselekmények száma 114, ebből 42 volt az ittas vezetés.

A beszámoló kitér arra, hogy a városban a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló kiemelt tárgyú, sorozat jellegű bűncselekményként a katalizátorlopást kell megemlíteni. Az elkövetőket, akik személygépkocsik katalizátorait tulajdonították el, letartóztatták.

A rendőri munka stabilitását jelzi, hogy a nyomozás eredményességi mutatója a 2019. évi 75,7%-ról 73,3%-ra, vagyis minimális mértékben csökkent.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén az előző évhez képest a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 48,2%-ról 50,9%-ra javult. A kapitányság elzárással sújtható szabálysértés miatt 39 fő őrizetbe vételét rendelte el, az előző évben ez 55 volt.

A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva azt láthatjuk, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek az előző évhez képest 53-ról 47-re csökkentek, míg az anyagi káros balesetek száma 29,0%-os csökkenést mutat. A kapitányság továbbra is prioritásként kezeli a közlekedési helyzet javítását, melyet közlekedési ellenőrzésekkel, sebességméréssel, közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzésekkel igyekszik elérni. Ezek az intézkedések főleg az ittas vezetők, valamint a gyorshajtó járművezetők kiszűrésére irányultak.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rendszeresen hajtott végre migrációs ellenőrzéseket, ennek eredményeként két afgán állampolgárral szemben történt idegenrendészeti intézkedés, akik jogellenesen tartózkodtak az országban.

A beszámoló a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket, és az azzal kapcsolatos feladatokat is bemutatja. 2020-ban a közterületi rendőri jelenlét jelentős mértékben nőtt. Ez többek között Tiszaújváros önkormányzata által a közterületi szolgálat megerősítése érdekében nyújtott támogatásának köszönhető. Folyamatos volt a megerősítő rendőri erők igénylése is, a megyei rendőr-főkapitányság, valamint a készenléti rendőrség állományából.

Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzet tekintetében a védelmi tevékenység jól szervezett a kapitányságon. A Tiszaújvárosban élők egészségének és biztonságának megóvása érdekében állandó rendőri jelenlétet biztosítottak a járvány mobil lakóparkon kívüli terjedésének megakadályozása érdekében. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 16.117 rendőri intézkedést kezdeményeztek a kapitányság járőrei.

A beszámoló bemutatja az igazgatásrendészeti tevékenységet is, amely magába foglalja a szabálysértési eljárásokat, az engedélyügyi tevékenységet és a kábítószer-rendészetet. Kiemelendő, hogy az iktatott szabálysértési ügyek száma a 2019-es azonos időszakbeli 857-ről 1408-ra nőtt, az iktatott helyszíni bírsághoz kapcsolódó végrehajtási ügyek száma pedig 379-ről 891-re növekedett. A jelentős mértékű növekedés jogszabályváltozás eredményeként következett be, ugyanis a járási hivatalok 2020. évi átalakításával a szabálysértési ügyeket rendőrségi hatáskörbe utalták.

Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a rendőrség feladatellátásának elősegítésére. Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködés. A feladatok színvonalas ellátása érdekében 2020-ban a képviselő-testület 10,5 millió forintot biztosított a rendőrségnek működési célú támogatás formájában, mely magába foglalja az éjszakai járőrszolgálat és a kamerás térfelügyeleti rendszer működtetését is, továbbá 300 ezer forintot szavazott meg a „Sulizsaru” programra. Ezen túl a polgármester 2020-ban a rendőrség állományából 12 főt részesített jutalomban a városi jutalmazási keretből kimagasló teljesítménye és emberi helytállása elismeréseként.

F.L.

Kiemelt feladatok

A lakosság nyugalmának és biztonságérzetének növelése érdekében a polgármester úgy határozott, hogy a kiemelten kezelendő feladatok között továbbra is szerepeljenek az alábbiak:

- A bűnmegelőzési tevékenység folytatása során a rendőrség fokozott figyelemmel legyen az áldozattá válás szempontjából legveszélyeztetettebb csoportok védelmére.

- A rendőrség lépjen fel hathatós jogi eszközökkel, felvilágosítással a kábítószer-terjesztés és -fogyasztás visszaszorítása érdekében.

- A rendőrség végezzen fokozott ellenőrzést a főbb baleseti okok minimalizálása érdekében.

- A kiemelt rendezvények alkalmával a rendőrség fokozottan törekedjen azon bűncselekmények számának visszaszorítására, melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolják.

- A rendőrség tartson fokozottabb ellenőrzést a rendezvények helyszínein, hogy azok a korábbi évekhez hasonlóan békésen, jelentősebb jogsértés nélkül folyjanak le.

- A rendőrség a közterületi rendzavarásokra, valamint a városunkban továbbra is jelenlévő vendégmunkások sajátos kulturális szokásaira tekintettel az önkormányzat által támogatott járőrszolgálat keretében, pénteki és szombati napokon, 22.00 - 05.00 óra közötti időtartamban továbbra is fokozottan ellenőrizze a szórakozóhelyeket, az autóbusz-pályaudvart, és a környezetükben található közterületeket. Az ellenőrzések során - állandó, illetve fokozott rendőri jelenléttel - különös figyelmet fordítsanak a vendéglátóegységek szabályszerű működésére, valamint az azok környezetében található közterületek rendjének fenntartására, továbbá a város bevezető és kivezető útjain, kerékpárútjain közlekedőkre.