Helyt állt a humánszolgáltató

kr humanA képviselő-testület idén Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetést adományozott a humánszolgáltató központ által működtetett Ezüsthíd Gondozóház közösségének.

Az intézmény valamennyi szakmai egysége az önként vállalt és a jogszabályban előírt kötelező feladatait 2020-ban is teljesítette, úgy, hogy a járványhelyzet alakulásától függően, a folyamatosan változó jogszabályi környezetben a szociális szolgáltatásait több alkalommal újra kellett szerveznie - állapította meg a képviselő-testület a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ elmúlt évi tevékenységéről tárgyalva.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ valamennyi szakmai egysége 2020-ban is igyekezett a fenntartó által jóváhagyott szakmai programok és az éves munkatervek szerint biztosítani szolgáltatásait. A pandémiás helyzet miatt egyes szakmai egységeiben (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás) rövidebb-hosszabb időre szünetelt, vagy lényegesen átalakult, leszűkült a szolgáltatás, egyes területeken azonban (idősek átmeneti és tartós elhelyezése, házi segítségnyújtás, étkeztetés, hajléktalanellátás) a napi munkavégzés mellett a járványveszély újabb és újabb kihívások elé állította az intézmény vezetését és a szakembereket.

A testület megállapította, hogy a feladatellátás a változó jogszabályi környezet és a járványügyi protokollok mellett is zavartalan és zökkenőmentes volt. Az intézményegységeken belüli fertőző gócokat a prevenciós intézkedéseknek, a változó körülményekre történő gyors intézményi reagálásnak és rendszeres belső kontrolltevékenységnek köszönhetően sikerült elkerülni. Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladataként - amennyiben újabb járvány nem alakul ki - Poropatich Péter intézményvezető a járvány hatásainak felszámolását, a kapcsolati háló és a kommunikációs csatornák újraépítését fogalmazta meg. Amennyiben a szociális étkezést kiszállítással igénylők száma tovább emelkedik, felül kell vizsgálni a rendelkezésre álló kapacitást és humán erőforrást. Tekintettel arra, hogy az intézmény tapasztalatai alapján jelentősen megnőtt a szociális szolgáltatások iránti igény, szükségessé válhat a személyi és tárgyi feltételek ellátotti igényekhez igazodó bővítése is. A feladatok közé tartozik a Napsugár Bölcsőde játszóudvarának felújítása és az elavult intézményi informatikai rendszer korszerűsítése is.

f.l.