Ingyenes vagyonátadás az egyházaknak

kr egyhaz 1Az általános iskolai ingatlan területe 8.534 négyzetméter.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén egyhangúlag úgy határozott, hogy ingyenesen a Tiszaújvárosi Református Egyházközség tulajdonába adja a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda által használt ingó- és ingatlan vagyont. Előrehaladott tárgyalás zajlik az Egri Főegyházmegyével is a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola vagyonelemeinek átadásáról is.

A képviselő-testület a 2020. februári ülésén kérte fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az egyházi fenntartású intézmények használatában lévő ingóés ingatlan vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásának lehetőségét és feltételeit.

Az ingyenes átadás jogi alapját az önkormányzati törvény 2019. január 1-jén hatályba lépett módosítása teremtette meg.

Ez ad lehetőséget a helyi önkormányzatoknak, hogy a tulajdonában lévő nemzeti vagyont egyház, egyházi jogi személy részére ingyenesen átruházza.

Az önkormányzat a tulajdonba adással kapcsolatos változásokról tájékoztatta az érintett egyházakat és kérte, hogy nyilatkozzanak az önkormányzati tulajdonú, használatukban lévő vagyonelemek ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatban. Az egyházak nyilatkozatukban - megköszönve a felajánlott lehetőséget - kifejezték szándékukat a vagyontárgyak átvételére.

Tiszaújváros köznevelési feladatai ellátásával összefüggésben két bevett egyházi jogi személy, a Tiszaújvárosi Református Egyházközség és az Egri Főegyházmegye összesen három, korábban önkormányzati fenntartásban lévő intézmény fenntartói jogát és a működéshez szükséges ingó- és ingatlan vagyon használati jogát vette át az elmúlt években. Az egyházi nevelés, oktatás bevezetése Tiszaújvárosban már évekkel ezelőtt társadalmi igényként jelent meg, melynek feltételei csak fokozatosan alakulhattak ki. A Tiszaújvárosi Református Egyházközség évek óta eredményesen, a szülők és a tulajdonos önkormányzat megelégedettségére működteti a használatába adott iskolát és óvodát.

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség használatában lévő vagyonelem a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda. Az óvodaingatlan területe 3.021 m2, értékbecslő által megállapított forgalmi értéke 2021. május 6-án 61,5 millió forint volt. Az ingó vagyoné pedig 3.774.770 forint. Az általános iskolai ingatlan területe: 8.534 m2, értékbecslő által megállapított forgalmi értéke 173,9 millió forint, az ingó vagyon forgalmi értéke 2.513.940 forint.

A vagyontárgyak tulajdonjogának átruházása az ÁFA-törvény értelmében közcélú adománynak minősül, ezért adófizetési kötelezettség nem keletkezik.

Az egyházközség az ingyenesen tulajdonába adott ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni. Amennyiben a köznevelési tevékenységhez kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a vagyont átadó szervezet - az önkormányzat - felszólítására a jogsértő állapotot megszüntetni.

Ennek elmulasztása esetén köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét kötbérként megfizetni. Ennek követelése helyett az önkormányzat az ingyenes átruházást eredményező szerződéstől elállhat.

A tulajdonba adással megteremthető a vagyon fejlesztéséhez, pályázatokon való részvételhez szükséges tárgyi feltétel. Az átadás csak konkrétan megjelölt feladatellátásra, köznevelési, közoktatási tevékenység végzésére szól.

A képviselők egyetértettek az ingyenes átadással.

Dr. Fülöp György polgármester arról is tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Egri Főegyházmegyével is folyamatban vannak az egyeztetések, melyek lezárulta után a Szent István Katolikus Általános Iskolára vonatkozó vagyonátadási javaslatról is tárgyalhat a testület.

F.L.