Sintér helyett állatvédők

léna és lli kutyaLéna és Lili gazdára vár az alapítvány menhelyén.

Gyepmester helyett egy állatvédő szervezet vállalta városunkban a kóbor ebek elszállítását, gazdásítását. Az önkormányzat 2 millió forinttal támogatja az alapítványt.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint a települési önkormányzat kötelező feladata belterületén a kóbor állatok befogása.

Korábban a városban a kóbor ebek befogását egy tiszarádi gyepmester vállalkozó végezte, aki tevékenységét befejezte. Ezt követően a gyepmesteri feladatokat ellátó személyek, szervezetek keresése nem járt sikerrel, mivel ilyen jellegű tevékenységet nagyon kevesen végeznek, akikkel pedig mégis sikerült kapcsolatot teremteni, azok vagy nem szándékoztak további településsel szerződni, vagy kedvezőtlen ajánlatot adtak.

Ezzel egyidejűleg - a kötelező feladat ellátása érdekében - a Városgazda Kft. telephelyén kenneleket alakítottak ki a közterület- felügyelők által befogott ebek átmeneti elhelyezésére. A kutyákat a transzponder ellenőrzése és a kötelező állatorvosi vizsgálat után a Városgazda gazdásította.

Ez azonban csak ideiglenes megoldás, tekintettel a feladat speciális voltára, a szükséges képzett humánerőforrásra, illetve infrastruktúrára.

A helyzet hosszú távú és megnyugtató rendezése érdekében, a gyepmesteri vállalkozások keresése során jutott el a Polgármesteri Hivatal a Borsod Állatvédő Alapítványhoz. Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítse a kóbor állatokat abban, hogy rendezett körülmények között, gazda felügyelete alatt éljék életüket. Az alapvető cél az, hogy a kóbor állatokat a közterületekről ellenőrzött körülmények közé helyezze, megfelelve a törvényi és állatvédelmi előírásoknak. Az alapítvány együtt kíván működni - több más település mellett - önkormányzatunkkal is, segítve az itt élő kóbor állatok elszállítását és gazdásítását. Mindemellett, mint állatvédő szervezet, a gyepmesteri telepektől eltérően a kötelező tartási időn túl nem altatja el a kutyusokat.

Mindezeket figyelembe véve a képviselő- testület úgy határozott, hogy a Borsod Állatvédő Alapítvány részére az alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítására 2 millió forintos támogatást nyújt.

F.L.