Kamerák és okos járda

kr okosjardaOkos járda vezet majd az okos zebrához.

Az önkormányzat folytatja a városi térfigyelő kamerarendszer modernizálását és bővítését. A Tesco áruházhoz vezető út és az Örösi út csomópontjánál pedig „okos járda” létesül.

Tiszaújváros önkormányzata 2019-ben kezdte el a városi térfigyelő kamerarendszer bővítését és modernizációját. Az elmúlt időszakban több új helyszínt vont be a rendszerbe, illetve elkezdődött a régi kamerák cseréje is. Erre azért volt szükség, mert a kamerák életkoruk és műszaki állapotuk miatt a rendeltetésszerű használatra már nem, vagy csak folyamatos javíttatást követően voltak alkalmasak.

Hat helyett huszonnégy

A felújítás következő lépése a még üzemben lévő 6 db Bosch PTZ rendszerű kamera cseréje. Ennek során 6 helyszínen leszerelik a régi eszközöket, továbbá új gyengeáramú (optika) és erősáramú kötődobozokat helyeznek fel.

Az érintett helyszínek: a Lévay utcán az ’56-os téren elhelyezett oszlopon (Penny Marketnél), a városközponti tó déli oldalán elhelyezett oszlopon (a lépcsősornál), a Teleki út és a Munkácsy út kereszteződésénél (a gimnázium mellett), a Sportcentrum portaépületének homlokzatán, a Szederkényi út 25. szám előtt elhelyezett oszlopon (a fürdővel szemben), Tisza-part városrészben a Verebély utcai sporttelepnél.

Az új kameraházakba helyszínenként 4 kamerát telepítenek, így folyamatos 360 fokos megfigyelés válik lehetővé.

Az eszközöket a hatályos polgármesteri utasításnak megfelelően nyílt pályáztatást követően szerzi be az önkormányzat, a felszerelést és az üzembe helyezést a térfigyelő kamerarendszert üzemeltető cég, az Ominet Kft. végzi el. A beruházás megvalósítására bruttó 7.620.000 Ftot biztosított a képviselő-testület.

Megkezdődtek az egyeztetések a Tiszaújvárosi Rendőrkapitánysággal a bekamerázni kívánt új helyszínekről is. Az ezzel kapcsolatos javaslatot a 2022. évi költségvetéssel egyidejűleg tárgyalja meg a testület.

Okos járda figyelmeztet

2020 szeptemberében valósult meg a Tesco áruházhoz vezető út és az Örösi út kereszteződésében az az „okos zebra”, mely nagyban hozzájárult a jelentős gyalogos-, illetve kerékpáros-forgalmat bonyolító útszakasz biztonságosabbá tételéhez. Hogy még nagyobb legyen itt a biztonság, a képviselő- testület „okos járda” gyalogosvédelmi rendszer kiépítéséről határozott. Ennek lényege, hogy a gyalogátkelőnél az úttest vonalában a járdába figyelemfelhívó LED-es fényforrásokat építenek be, melyek akkor lépnek működésbe, ha a szenzorok az átkelőhely felé közelítő gépjárművet érzékelnek. A rendszer célja az, - az okos zebrával ellentétben, ahol az autósokat figyelmezteti a villogó fény - hogy a gyalogosok figyelmét felhívja arra, hogy fokozottan veszélyes gyalogátkelőhelyhez közelednek.

A járdába oldalanként 3 LED-es fényforrást helyeznek el, a jelet az úttest melletti oszlopon, menetirányként egy-egy elhelyezett érzékelőtől kapják. Ha egy gépjármű egy adott távolságon (maximum 90 méteren) belülre érkezik az átkelőhely felé haladva, a lámpák elkezdenek villogni. A rendszer működtethető hálózatról és napelemről is. A végleges áramvételezés kialakítása még folyamatban van, ezt a szolgáltató végzi.

Az önkormányzat 2 millió forintot különített el a rendszer kiépítésére.

F.L.