Pénz az idősekre, pénz a gyerekekre

nikodemusA Nikodémus közüzemi díjaira 5 millió forintot adott a testület.

Tiszaújváros képviselő-testülete áprilisi ülésén hozott pénzügyi tárgyú döntéseivel mintegy 10,2 millió forint sorsáról határozott. Egyebek mellett támogatásban részesült a református egyházközség, a kajak-kenu és sárkányhajó egyesület, az Őszirózsa társasház.

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviseletében dr. Varga István lelkipásztor azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy az egyházközség fenntartásában lévő Nikodémus Idősek Otthonának a 2022 januárjától markánsan megemelkedett közüzemi díjak kiegyenlítéséhez, az ellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében a képviselő testület 5 millió forint működési célú támogatást biztosítson.

A kérelemben foglaltak szerint a közüzemi szolgáltatók (gáz, víz, villamos áram) a 2022-ben szolgáltatási díjaikat az idősek otthonában a többszörösére, például a gáz esetében négyszeresére emelték, s ennek kigazdálkodása az intézmény számára nehézséget okoz.

Tekintettel arra, hogy a támogatás hozzájárul az idősek tartós bentlakásos ellátását szolgáló egyházi intézmény biztonságos, magas színvonalú működéséhez, a testület úgy határozott, hogy december 31-ig történő felhasználással biztosítja az 5 millió forintot. A támogatást - elszámolási kötelezettség mellett - kizárólag a Nikodémus Idősek Otthonában felmerülő közüzemi számlák kiegyenlítésére használhatja fel az egyházközség.

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE) azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az egyesület vízisport centruma területén álló régi pénztár-épület felújításához 2.184.657 forint támogatást nyújtson.

Az egyesület kérelmében hangsúlyozta, hogy a Tisza-parti ingatlan 2017. óta zajló fejlesztése, korszerű versenysport és szabadidősport helyszínné alakítása során mindvégig a régi értékek megmentésére törekedett. Ez lenne a cél a vízitelep bejáratánál álló pénztár-épület felújításával is, amely a régi strand emlékét felidéző fotók, relikviák emlékhelyeként működne.

A képviselők úgy ítélték meg, hogy a támogatás hozzájárul a Tiszaújváros lakosságának szabadidősportját is szolgáló vízisport centrum korszerűsítéséhez, valamint helyi értékeink megőrzéséhez, ezért a felújításhoz 2.185.000 forint támogatást szavaztak meg.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője két kéréssel fordult a polgármesterhez. Az elsőben az önkormányzat támogatását kérte a kapitányság épületében kialakított kondicionáló teremben lévő edzőtermi eszközök bővítéséhez. Márciusban a kapitányságon létszámfejlesztést hajtottak végre, a megnövekedett állományi létszám miatt is szükséges a meglévő eszközök bővítése, korszerűsítése.

A rendőrkapitány második kérésében a Sulizsaru program 2022. évi költségeire biztosított 300 ezer forintos támogatás kiegészítését kérte. Indoklásként arra hivatkozott, hogy az elmúlt évben 4 általános iskola 188 tiszaújvárosi tanulója vett részt a programban, illetve kapott jutalmat, és a továbbiakban is szeretnének a programban résztvevő minden tanulónak ajándékot adni.

A testület a Sulizsaru programra további 200 ezer forintot, a kondicionáló eszközök beszerzésére 800 ezer forintot szavazott meg.

Az Őszirózsa társasház közös képviselője egy vélhetően más lakóközösségeket is foglalkoztató probléma miatt fordult az önkormányzathoz. Azt kérte, hogy az épület külső homlokzatának felújítását egyedi, rendkívüli kérelemként támogassa 5 millió forinttal. Az épület az 1950-es években épült, erősen leromlott állapotban van. 2020-ban önerőből elvégeztették a 62 lakásból álló társasház tetőszigetelését. Jelenleg az épület mindkét oldalán nagy darabokban hullik a vakolat, az erkélyek beton talapzata töredezik és leválik, ami balesetveszélyes. Tekintettel arra, hogy energetikai célú felújítás nem lesz, kizárólag a vakolat megújítása, ezért a kivitelezés nem támogatható az energetikai pályázat keretén belül. A testület egyedi döntéssel ezért úgy határozott, hogy a pályázati kiírásban meghatározott mértékű (a felújítás költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000 Ft) támogatást nyújt, ami 1.240.000 forintot jelent.

A Bóbita és a Tündérkert óvodákban pályázati forrásból 2016-ban és 2017-ben az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány közreműködésével az Ovi-Sport Program keretében sportpályákat alakítottak ki. Az árnyékoló hálók az időjárás következtében használhatatlanná váltak, melyeket a gyermekek sportolás közbeni naptól való védelme érdekében pótolni szükséges. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány korábbi pályázóinak ismét lehetőségük van kedvező konstrukcióban beszerezni a tető szerkezetére helyezendő árnyékoló hálót, ami a legnagyobb melegben is kellemes hőmérsékletet és árnyékot biztosít, valamint a káros UV-sugaraktól is védi a gyermekeket. A háló ára bruttó 304.800 Ft/db, amelyből a saját forrás 135.000 Ft/db. Az ár tartalmazza a felszerelés költségét is. A hálócserére a testület 270 ezer forintos előirányzatot biztosított.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője 499 ezer forint kiegészítő forrást kért a gyermeknap megrendezéséhez. A korábbi években a járványügyi intézkedések miatt nem volt lehetőség az óvodai csoportos rendezvények megszervezésére, ezért az intézmény 2022. évi költségvetésében sem tervezte a gyermeknap megrendezését. A központi intézkedések révén azonban időközben megszűnt a tilalom, ezért a képviselők megszavazták a 499 ezer forintot.

A képviselő-testület felhatalmazás alapján a polgármester jogosult a testületi ülések közötti időszakban az önkormányzatot érintő szakmai, illetve beruházások, felújítások megvalósítására megjelenő pályázati felhívások esetén az önkormányzat nevében pályázat benyújtására, illetve a szükséges önrész biztosítására.

Dr. Fülöp György a legutóbbi ülésen arról tájékoztatta a testületet, hogy pályázatot nyújtott be a Lévay és a Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút építésére. A projekt tervezett költsége: 61.686.035 forint, a pályázott összeg ugyanennyi vissza nem térítendő támogatás, tehát a támogatás intenzitása 100%-os, nincs szükség önerőre.

Ferenczi László