Tanuszoda-felújítás

tanuszoda1

Sürgős beavatkozásra, a pincében lévő helyiségek teljes felújítására van szükség a Deák téri Tanuszodában. A munkálatokra 10 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület. A Deák téri Tanuszoda 1988-ban épült, 2009-től a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. üzemelteti. Az uszoda alagsori szerkezetében bekövetkezett károsodások okának megállapításához és a szükséges megerősítési és javítási munkálatok kivitelezéséhez a kft. egy statikai-tartószerkezeti szakvéleményt készíttetett.

A statikus a helyszíni szemle során a meglévő épületet kívülről is szemrevételezte, károsodásra utaló jeleket nem észlelt. Azt állapította meg, hogy a károsodás a gépészeti részen, a pincében keletkezett - a savtároló, hypotároló és gépészeti helyiségekben -, a rendkívül agresszív környezeti hatások következtében. A savtároló és a hypotároló helyiségeknél a falazatok és a födém is vasbetonból készült, a helyiségek szellőztetése nem megoldott.

A gépészeti helyiség a technológiából adódóan gépészeti tárgyakkal (tartályok, gépészeti csővezetékek, stb.) sűrűn beépített, ezért több „zegzugos” rész alakult ki alacsony belmagassággal, agresszív környezettel. A galériakialakítás és a nem kellően szellőztetett belső terek miatt itt keletkeztek a legnagyobb méretű és számú szerkezeti károsodások, melyek az állapotuk miatt sürgős beavatkozást igényelnek.

A képviselő-testület mindezek alapján szükségesnek és indokoltnak tartotta a pincében található helyiségekben a teljes felújítást, továbbá a helyiségek intenzívebb átszellőztetését. A munka elvégzésére bruttó 10 millió forintot szavazott meg a grémium.

F.L.