Emelkednek a piaci díjak

kr piacAz emelkedés ellenére a díjak kedvezőbbek maradnak, mint a környező városokban.Október elsejétől több díjtétel is emelkedik a városközponti piacon, a vásárcsarnokban és a Tisza úti vásár területén. Erről legutóbbi ülésén döntött a képviselő-testület.

A testület márciusban kérte fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a piaci szolgáltatási díjtételek emelésének lehetőségét, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot az emelésre. A díjakat - melyek 2013. óta nem változtak - megvizsgálva a hivatal azt állapította meg, hogy a jelenlegi díjak nem fedezik a városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár üzemeltetését végző Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. fenntartási költségeit, ezért javasolta a díjtételek emelését, amit a testület elfogadott.

Összehasonlították a Tiszaújvárosban, valamint két környező település piacán érvényben lévő napi és havi bérleti díjakat.

Ebből az derült ki, hogy a tervezett díjemelést követően is jellemzően alulmaradnak a tiszaújvárosi díjtételek a megvizsgált piacok bérleti díjaitól.

A vásárcsarnok 9 pavilonjából 5 pavilonnak jelenleg állandó bérlője van. A többi pavilont napijeggyel adják ki, illetve a pavilon külső, külön bejárattal rendelkező részeit raktár céljára adják bérbe.

Fontos szempont volt a díjmegállapításnál, hogy az emelkedés ellenére a más környező városokban alkalmazott árakhoz képest továbbra is kedvezőbbek maradjanak a díjtételek, valamint, hogy ne sérüljön a szolgáltatások jelenlegi színvonala.

Mindezeket figyelembe véve a külső árusító helyek (helyhasználat, fedett és fedetlen asztal) napi díjának, valamint a belső árusító asztal havi díjának, a belső árusító asztal napi díjának, továbbá a pavilon asztalának és a raktárhelyiség bérleti díjának emelését hagyta jóvá a testület a mellékelt táblázat szerint október elsejei hatállyal.

dijtetelek