Fakitermelés, faültetés, cserjetelepítés

kr zoldulo 1A Béke úton a fakivágások - és telepítések - célja az egységes városkép kialakítása, a balesetveszély megszüntetése.A Vasvári úti kettős fasor telepítése és az Ifjúsági parkban végrehajtott fakitermelés és faültetés után a második ütemmel folytatódik a „Zöldülő Tiszaújváros” program. Az őszi időszakban tervezett munkálatok előkészítéseként az önkormányzat már kezdeményezte a balesetmegelőzési és vagyonvédelmi célú fakitermelések engedélyezését.

A program második üteme 6 területre terjed ki. A tervek szerint 87 fát termelnek ki, pótlásukra 95 fát és 125 cserjét telepítenek.

Nézzük a részleteket.

Béke út

A Béke út mentén tervezett fakivágások célja az egységes városkép kialakítása.

Ennek érdekében a városba vezető bekötőút mentén az elöregedett, esztétikai értéküket elvesztett, csúcsszáradt, ezért a gyalogos és kerékpáros forgalomra és a közúti közlekedésre balesetveszélyes fákat vágják ki.

A 35-ös út és a Béke úti garázstelep közötti 180 méter hosszú szakaszon a bekötőút bal oldalán a kerékpárút és a gyalogút között 9 db zöldjuhart, 7 db lepényfát, 2 db akácfát termelnek ki.

A kerékpárút és a bekötőút széle között 8 db korai juhart, 2 db kislevelű hársat, 1 db fehér akácot, a bekötőút jobb oldalán 11 db zöldjuhart vágnak ki.

A zöldjuhar egyedek kitermelését a faj özönfaj jellege is indokolja, melynek természetes terjedésének megakadályozását jogszabály írja elő.

Az út szélén kivágandó fákat annak idején a közvilágítási kandeláberek között húzódó földkábel vezetékszakaszra telepítették, ami ellentétes a növényzettelepítés biztonsági távolságára vonatkozó műszaki előírásokkal.

A kivágott fák pótlására a bekötőút bal oldalán a gyalogút és a kerékpárút közötti sávban 20 db többször iskolázott, sorfa méretű gömbjuhart telepítenek 6 méteres tőtávolsággal. A faj kiválasztásánál a helyszín fényviszonyait, a kétoldali árnyékolást vették figyelembe.

Lévay-Munkácsy-Szederkényi úti játszótér

A Lévay u. 1-11., Munkácsy u. 40-48. és a Szederkényi u. 25-31. számú lakóépületek által határolt területen található játszótér környezetében 10 db ezüstjuhar és 3 db közönséges nyír kivágása várható.

Az engedélyeztetéshez szükséges indoklás szerint a fakivágások célja a játszóteret látogató gyermekek védelme, a városi környezet által biztosított kedvezőtlen életfeltételek miatt elöregedett, esztétikai értéküket elvesztett, csúcsszáradt, ezért személyi biztonságot veszélyeztető ezüstjuhar fák kivágása.

A fák kivágásának szükségességét és indokoltságát a törzsenkénti FAKOPP műszerrel elvégzett ultrahangos vizsgálat is alátámasztotta, mivel a műszer jelezte a gyökfőben és a törzsben bekövetkezett 25-40%-os mértékű előrehaladott korhadást, a faanyag szilárdságában bekövetkezett kedvezőtlen irányú elváltozásokat.

A 3 db kivágandó nyírfát a Szederkényi út 31. számú épületrész nyugati oldalán az épület falától 1 méter távolságban ültették el, az ágak elérik az épület falát, kárt téve a homlokzatban.

A fák pótlására a játszótér területén 5 db többször iskolázott, sorfa méretű gömbkőrist telepítenek 6 méteres tőtávolsággal. A kitermelést követően elültetendő fafaj kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy a jelenlegi sűrű állományszerkezet helyett egy ligetes szerkezet alakuljon ki a játszótér benapozásának javítása érdekében.

Rózsa úti játszótér

A Rózsa út 2-8. számú lakóépület mögött található játszótér környezetében tervezett fakivágások célja szintén a játszóteret látogató gyermekek védelme, a városi környezet által biztosított kedvezőtlen életfeltételek miatt elöregedett, esztétikai értéküket elvesztett, csúcsszáradt, ezért a személyi biztonságot veszélyeztető ezüstjuhar fák kivágása. Itt 22 db ezüstjuhar, 1 db korai juhar és 1 db közönséges nyír kivágása várható.

Az ezüstjuhar fák kivágásának szükségességét és indokoltságát a törzsenkénti FAKOPP műszerrel elvégzett ultrahangos vizsgálat is alátámasztotta, a műszer itt is a gyökfőben és a törzsben bekövetkezett 30-40%-os mértékű előrehaladott korhadást jelzett.

A kivágott fák pótlására a játszótér területén 10 db többször iskolázott, sorfa méretű korai juhart telepítenek elszórtan. A fafaj kiválasztásánál - úgy, ahogy az előző helyszínen - döntő szempont volt, hogy a jelenlegi sűrű állományszerkezet helyett, ligetes szerkezet alakuljon ki a játszótér benapozásának javítása érdekében. Ezt javasolta a Zöldülő Tiszaújváros program előkészítéseként elkészült tanulmányterv is.

Balesetmegelőzés, vagyonvédelem

A Tisza út 6-10. számú lakóépület déli végfalától hozzávetőleg 2 méter távolságban található az út felé erősen megdőlt 1 db kínai nyárra is kitermelésre vár.

A Március 15. park északi oldalán a járda mellett található 3 db ezüsjuhar kivágásának szükségességét a törzsenkénti FAKOPP műszerrel elvégzett ultrahangos vizsgálat is alátámasztotta. A fák egészségi állapota az optimális környezeti feltételek hiánya miatt leromlott, elöregedettek, a csúcsszáradás miatt balesetveszélyt jelentenek a gyalogos közlekedésre, és szeles időben a lehulló ágak következtében fennáll a veszélye az ott parkoló személygépkocsik károsodásának.

A Szederkényi út 17-31. számú lakóépület keleti oldalán a járda széle és az épület homlokzata közötti keskeny zöld sávban elültetett terebélyes lombkoronájú fák ágai elérték az épület homlokzatát, erős szélben az ablakokat is veszélyeztetik. A fák sekély mélységben húzódó pányvázógyökerei az épület közeli alapozását elérve a széldöntés elleni védelmet nem képesek biztosítani. A stabilitás hiánya miatt balesetveszélyt jelentenek a gyalogosközlekedésre, az úttest felé dőlve a gépjárműforgalomra is.

A gyümölcsöt termő fák termése pedig a járdára hullva csúszásveszélyt okoz.

A helyszínen kivágandó fák: 1 db zöldjuhar, 1 db korai juhar, 1 db közönséges nyír, 3 db vérszilva.

A kivágási helyszíneken a talajszint alatti közművek helyzete, az épületek homlokzatának közelsége itt nem teszi lehetővé a kivágott fák pótlását, így azt a város más területén található fatelepítésre alkalmas helyszíneken tervezik végrehajtani.

A fafajok kiválasztásánál fontos szempont a változatosság, és az, hogy a szélsőséges időjárást is tűrjék.

A tervezett fatelepítési helyszínek a következők. Lévay úti csatornapart mentén a Munkácsy út - Bethlen G. út között 10 db nyugati ostorfa. Szent István út bevezető szakasz Volán pályaudvar mellett a Mátyás király útig 15 db ezüsthárs. Szent I. szobor - OTP Bank mögötti terület 10 db vadgesztenye. Tiszaszederkényi református temetőben az üres parcella mentén 15 db gömbkőris.

Mindemellett 125 db cserjét (rózsalonc, jezsámen, jázmin, törpe orgona, gyöngyvirágcserje, babérmeggy) is telepítenek, döntően a városközponti parkban, a Szent István szobor környezetében. De például a 40 törpe orgonából jut az Erzsébet térre, az ’56-os emlékhely kazettáiba, a Spar-körforgalom ágyásába is.