Ötvenéves a kulturális központ

kr unnep 1A kultúrát minden nemzedéknek meg kell szereznie magának - figyelmeztet az emléktábla.Faültetéssel kezdődött a Derkovits Kulturális Központ jubileumi ünnepsége. Az épület előtt egy vadgesztenyefát ültettek el, ami öreg társai mellett a legifjabbként hirdeti az utókornak fél évszázad elteltét, s hogy utána újabb évtizedek veszik kezdetét.

A facsemetét Bráz György polgármester és Mátyás Zoltán, a kulturális központ igazgatója ültette el, majd az intézmény aulájában egy emléktáblát avattak, tisztelegve az elődök előtt a jubileum évében. „Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” - áll a táblán Kodály Zoltán gondolata.

- Az ötven év nem csak az ember életében fontos állomás, ennyi idő már egy intézmény életében sem kevés. Ez az emléktábla azt szimbolizálja, hogy egy nagyszerű, kiváló munkát végző intézmény születésnapja előtt tisztelgünk ma. A város azért állíttatta, hogy megemlékezzen az elmúlt 50 évről, hogy 51 évvel ezelőtt létrejött egy város, ahová beköltöztek emberek más-más kulturális attitűddel, majd megalakult egy intézmény, amely betöltötte azt a szerepet, hogy közösséget kovácsoljon az ide települő emberekből. A kultúra olyan, mint az építőiparban a malter, ez az, ami összetartja az embereket, közösséggé kovácsolja. Köszönet mindenkinek, aki tett azért, hogy ez az intézmény 50 év után ma itt, így működhet - mondta dr. Fülöp György alpolgármester köszöntőjében.

Az ünnepség a színházteremben folytatódott, ahol a Derkovits amatőr művészeti csoportjai léptek színpadra rövid műsorokkal. Az elmúlt ötven esztendőt képekben is a vászonra varázsolták, egy nosztalgikus hangulatú kisfilmmel, melyben a városhoz kötődő, a helyi kultúrát át- és megélő emberek mesélték el saját derkós élményeiket, érzéseiket, emlékeiket.

Bráz György polgármester is egy személyes élménnyel kezdte köszöntőjét.

- 1968-ban voltam itt először ebben az épületben, egy november 7-ei ünnepségen, amikor világosítani mentem fel a gépházba, ez volt itt az első fellépésem. A kultúra mindig is a középpontban volt ebben a városban. Az ide települő emberek magas fokú műszaki kultúrával építgették az üzemeket, miközben elvárták, hogy legyen gazdag kulturális élet a városban, amihez hamarosan egy intézmény is épült, ami mérföldkő volt a város életében. Ha nem lettek volna itt azok a szakemberek, akik éltették az itt élők igényeinek megfelelően a kultúrát, akkor nem történt volna semmi. Olyan nagyszerű emberek szolgálták ki az itt élők igényeit, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az elmúlt ötven év szép és tartalmas legyen - mondta Bráz György.

Soha nem látott felvételek a vásznon, és kevesek előtt ismert történelem elevenedett meg, hiszen a jubileumi műsorban az intézmény egykori és mai igazgatói is visszaemlékeztek köszöntőjükben.

Mihalovits Ervin és Gyulai Lajos, a Derkovits első és második igazgatója tíz évvel ezelőtt még együtt ünnepelt a várossal a negyvenedik jubileumon, most az ötvenediken már csak emléküket idézték az egykori vezetőknek, akik azóta elhunytak. Városhoz kötődő munkásságukat, kulturális tevékenységüket utódaik elevenítették fel.

- 1979-től én voltam a harmadik igazgatója a Derkónak négy éven keresztül, miután szüleim betegsége miatt visszaköltöztem a Jászságba, nehéz döntés volt. Számos színházi előadást, könnyű-, komoly- és népzenei koncerteket rendeztünk miskolci, debreceni, fővárosi művészekkel, s nem kevés képzőművész mutatkozott be a ház falai között, sőt vándor mozielőadásokat is tartottunk a környező településeken. Színjátszócsoport, csillagász szakkör, képzőművész szakkör, csak néhány sikeres történet a múltból. Mindez a munkatársaim nélkül nem valósulhatott meg, akik közül sokan már nincsenek köztünk. Köszönöm nekik is azokat az éveket - emlékezett vissza Pafféri Zoltán, a Derkovits harmadik igazgatója.

A tőle megszokott humorral és jó szívvel idézte a múltat és méltatta a kultúra munkásait és támogatóit Czikora János, az intézmény ötödik igazgatója.

- Én ennek a kulturális központnak közel másfél évtizedig voltam az igazgatója. Életem legszebb szakmai munkáit hozta - mondta. - Nagyon nagyra becsültem és értékeltem, és legszebb emlékeim között őrzöm az itt töltött éveket. Jó volt itt dolgozni és könnyű volt itt dolgozni, mert mindig olyan vezetők és testület irányította a város kulturális életét, akik tudták mit kell tenni. A támogatók mindig tudták, hogy mi a dolguk és szívesen áldoztak. Hihetetlenül sokat tettek a városvezetők azért, hogy a kultúra fényárban ússzon. Bábszínészként bejártam annak idején a fél országot, láttam sok mindent, sokféle körülmény között működő művelődési házakat, de én mindig büszkén mondtam, hogy tiszaújvárosi vagyok. Köszönöm mindazoknak, akik tettek, tehettek azért, hogy a közművelődési munka sokszínű legyen.

Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ jelenlegi, hatodik igazgatója kollégái munkáját méltatva köszönte meg a városvezetésnek és a városlakóknak az elmúlt évtizedeket.

- Büszkén mondhatom, hogy munkánkat a szakma is elismeri, hiszen az idén megkaptuk a Minősített Közművelődési Intézmény címet és a Minősített Könyvtári címet is. Kulturális tartalmak nélkül nagyon sivár lenne az életünk. Hála Istennek városunk érti és meg is becsüli a munkánkat. Becsüllek és tisztellek benneteket, kedves volt és jelenlegi kollégák, teljes szívemből köszönöm, hogy kitartással, szakmaszeretettel, és a mások iránti elfogadással egymásra építve tudjuk tovább vinni a kultúra nemes ügyét - mondta Mátyás Zoltán.

A Pántlika, a Kisbocskor Néptáncegyüttesek, a Derkovits Fúvószenekar és Mazsorettcsoport, a Bokréta Citerazenekar és a Kulissza Játékszín a színpadon mutatkozott be, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör, a Szederke Díszítőművészeti Szakkör és a Tiszavirág Foltvarrókör kézműves munkáját ajándékozta az ünnepelteknek és a vendégeknek, egy tarisznyát, benne mézeskaláccsal és a Derkó fotójával. A szülinapi ünnepség meglepetésvendége Kovács Nóri énekesnő volt, aki dallal köszöntötte a jubiláló intézményt.

berta