Bonyolult hulladékgazdálkodás

kr ules
Sokadik alkalommal volt napirenden a hulladékgazdálkodás.

Tárgyalás helyett csak tájékozódott a képviselő-testület június 11-én tartott rendkívüli ülésén a hulladékgazdálkodási társulásokkal kapcsolatos kérdéskörről. Ennek okára dr. Juhos Szabolcs jegyző adott magyarázatot.

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben meglehetősen sok változás történt az elmúlt években - mondta a jegyző. - Néhány évvel ezelőtt elindult egy integrációs folyamat, aminek eredményeképpen megyei szinten egy egységes közszolgáltató jött létre, aki rendelkezik a szükséges engedélyekkel, egyébként az alvállalkozók révén látja el a feladatot. Tiszaújváros hulladékgazdálkodás szempontjából két társulás tagja. Hulladéklerakás tekintetében a Heves megyei társulásnak, hulladékgyűjtés, kezelés tekintetében pedig az úgynevezett ÉMRKH társulásnak a tagja. Ez utóbbinak a megszűnéséről kell majd döntést hoznia a képviselő-testületnek. Amely döntés a mai ülésen azért nem születhet meg, mert a társulási tanács a múlt héten nem hozott döntést ebben a kérdésben, mivel jogi akadályok merültek fel. A társulás megszűnése uniós projektekkel van összefüggésben. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nagyságrendileg 10-11 milliárd forintos fejlesztés valósul meg Borsodban a közeljövőben. A projektek célja, hogy megyei szinten valamennyi településen egységes hulladékgazdálkodási színvonal teremtődjön meg. A megyében jelenleg meglévő hat társulásból csak háromnak kell működnie a jövőben, tekintettel arra, hogy az a három társulás pályázott a projektekre. Tiszaújvárosnak a miskolci társuláshoz kell majd csatlakoznia, a tervek szerint augusztus 1-jei hatállyal, az előbb említett cél elérése érdekében, hogy valamennyi település részesülhessen az uniós fejlesztésekből. A döntést vélhetően majd rendkívüli testületi ülésen kell majd meghozni.

- Ez egy bonyolult jogi eljárás, több döntés épül egymásra, ezért nem tudtuk most előterjeszteni a javaslatot - tette hozzá Bráz György polgármester. - Vannak problémák, többször kapunk jelzést, nem olyan egyszerű az elvárásokat kikényszeríteni, de azért minden esetben intézkedünk. Annak ellenére, hogy időnként úgy látszik, hogy a hivatal nem reagál a lakossági felvetésekre, remélem, hogy előbb-utóbb ez szépen le fog zárulni, rendelkezésre fognak állni azok az eszközök, amelyekkel színvonalasan lehet a közszolgáltatási feladatokat elvégezni. Előzetesen arról volt szó, hogy ma ne is vegyük a témát napirendre, de én mondtam, hogy mindenképpen fontos, hogy lássa a lakosság, hogy foglalkozunk vele, csak ilyen vagy olyan okok miatt nehezen haladunk előre.