Kevés a gyermek, kevés az óvónő

kr ovipednap 1
A kisgyermekek őrzői, nevelői.

Egy szakma, melyben a nők erősek. Egy hivatás, melyben a nők jeleskednek. Lányok, asszonyok, feleségek, anyák, nagymamák, óvónők, a kisgyermekek őrzői és nevelői. Őket, az óvónőket, dajkákat ünnepelték pénteken a pedagógusnap alkalmából.

A városvezetők és az önkormányzati képviselők valamennyi pedagógusnapi ünnepségen tiszteletüket tették, együtt ünnepeltek a pedagógusokkal. Köszöntőjében Bráz György polgármester méltatta a tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat, dajkákat, az iskola, óvoda oktatói, nevelői munkáját segítőket.

- Amióta város a város, mindig arra törekedtünk, hogy színvonalas nevelésben részesüljenek gyermekeink. Ebben is, mint sok mindenben követnünk kell az elődöket, akik sokat tettek ezért évtizedekkel ezelőtt. Annak idején volt olyan év, hogy 400 gyermek született, aztán egyre kevesebb és ezt érezzük ma mi is, hiszen volt olyan időszak is, amikor óvodák szűntek meg, más funkciót kaptak, ám ennek ellenére kiváló iskoláink, óvodáink vannak, kiváló nevelőkkel, pedagógusokkal, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a városunk ilyen jól tud működni. Sok változást történt az elmúlt években, ma már hat fenntartó működik közre Tiszaújváros köznevelési intézményeiben. Ezek a változások érintik a helyi társadalmat is, hiszen egy egészet nem szabad sok darabra szétszabdalni, mint ahogy történik, mert akkor nehéz az együttműködést megvalósítani, összefüggésekben gondolkodni. Tiszaújváros továbbra is ott áll mindegyik oktatási, nevelési intézménye mögött fenntartótól, működtetőtől függetlenül. Mi képviselők, városvezetők, fontosnak tartjuk, hogy nagyobb anyagi megbecsülésben részesüljenek, hogy javuljanak a munkabérek, és hogy mindenkor anyagi és erkölcsi elismerés kísérje munkájukat - mondta köszöntőjében a polgármester.

Az óvodai pedagógusnapon többen kitüntetéseket, elismeréseket vehettek át, melyet köszöntője kíséretében Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője adott át kollégáinak.

Barta Istvánnét gyémántdiplomája megszerzése alkalmából köszöntötték, nyugdíjba vonulása alkalmából Havasi Ágnes, Briegerné Nagy Katalin, Dudás Józsefné óvónők és Török Sándorné dajka vehette át az elismerést, ugyanez a három óvodapedagógus kapta idén a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, a szakszervezet Eötvös emlékérmét pedig Havasi Ágnes, Mikola Ferencé, és Török Sándorné kapta, mindemellett köszöntötték az intézmény kerek évfordulós jubiláló dolgozóit is.

Az óvoda nevelői közössége által alapított Gyermekmosoly díjat idén már 6. alkalommal adták át két dolgozójuknak. Az alkalmazotti közösség Mikola Ferencné óvónőre és Dubin Jánosné dajkára adta a legtöbb szavazatot, így ők lettek az idei díjazottak.

- Mindenképpen örömre ad okot a pedagógusnap, hiszen mi az óvodában a legérzékenyebb lelkekkel, a gyerekekkel foglalkozunk minden nap. Végtelenül tiszteljük őket azért a nyitottságért, ősbizalomért és szeretetért, amit visszasugároznak ránk, igyekszünk mi is szeretettel, törődéssel fordulni feléjük, s ha ők ezt érzik, akkor visszatükrözik mindezt felénk - kezdte ünnepi gondolatait Micskiné Bodó Erzsébet, óvodavezető, majd szólt napjaink problémájáról, az óvónő hiányról. - Már ebben a nevelési évben is érezhető, hogy jelentősen csökken az óvodapedagógusok száma. Míg az előző években 8-10 óvónő is jelentkezett a pályázaton meghirdetett állásokra, addig idén sajnos nem találtam a kiírásra óvodapedagógust, így a második félévben egy nyugdíjas kolléganőt hívtunk vissza, hogy el tudjuk látni a gyerekeket. Szeptembertől négy óvodapedagógusi állásunk lesz, amit meghirdetünk a nyár folyamán, reméljük, hogy a frissdiplomás óvónők szívesen jönnek majd Tiszaújvárosba dolgozni - nyilatkozta lapunknak az óvodavezető.

berta