Ipari Park

Tiszaújváros dinamikus fejlődésének alapja a gazdaság fejlődése, amelyet a TVK Rt., AES Tisza Erőmű Kft., valamint a MOL Rt. biztosít.

A város önkormányzatának döntése alapján közel 150 hektár területű Ipari Park a tervezett autópálya nyomvonalától mintegy 4 km-re helyezkedik el, amely többcentrumú városi infrastruktúrára telepített, funkcióját illetően tudományos-innovációs és export orientált ipari parkká alakul.

A cél, hogy kedvező körülmények teremtésével – teljes körű infrastrukturális kiépítettség (amely előnyös közúti, vasúti és folyami szállítást foglal magába), beruházási rendszer, adókedvezmények,- ipari és kereskedelmi vállalatok hosszú távú letelepedését segítse elő.


1997-ben Tiszaújváros Önkormányzata a foglalkoztatás-politikai, térségfejlesztési, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve zöldmezős beruházással 140 hektáron Ipari Parkot létesített, amellyel kedvező körülményeket teremtett az ipari és kereskedelmi vállalatok letelepedéséhez.
Vasúton az iparvágányról közvetlenül érhető el, míg a Tisza folyótól 2 km-re található.A területen kisebb (2 000 - 10 000 m2), közepes (10 000 - 20 000 m2) és nagyobb ipari telephely kialakítására is lehetőség van, lehetővé téve a befektetői igényekhez való rugalmas alkalmazkodást.

Kiépített infrastruktúra:

  • belső úthálózat, parkolók, járdák, autóbuszmegállók, kerékpárutak
  • közvilágítás
  • ivóvízellátás
  • szennyvízelvezetés
  • csapadékvíz - elvezetés
  • elektromos áram
  • földgáz
  • telekommunikációs hálózat

 

tipmapold_500