Címerünk

cimer


A város címere kör alakú, ezüst alapon több főrészből álló jelkép.

A címer fő részei: címertalp, címerkép, címertartó, rangjelző korona, jelmondat (Devise).

Címertalp: A város címere a díszfoglalat alsó részében a Tisza folyó jelképes hullám ábrázolásával kezdődik és négy ezüst csíkozódásra osztódik. Ezek a folyó fontosságát, nagyságát, valamint az őt tápláló négy folyót - Bodrog, Sajó, Kőrös, Maros - jelképezik. A háttérben látható hármashalom Szent István kora óta a Magyarországra utalás egyértelmű heraldikai ábrázolása.

Címerkép: (egyszerűsített címer) - Pajzs alakú, négy mezőre osztott. A felső vörös mező közepén arany színű phőnix madár található, amely a kisarjadó új életet, az örök megújulást jelképezi. Az alsó három részre osztott mező jelentése a történelmi múltra utal. A két oldalt vágott kék mezőben, ezüst színű kardot tartó kar Tiszaszederkény középkori pecsétjéből való, a hajdúk vitézségére, bátorságára, fontos hadiszerepére utal. A kék szín a Tisza és a Sajó folyót jelképezi. Az alsó, vörös mezőben a fatörzsből kihajló kétágú aranylevél Lorántffy Zsuzsanna jelképe, a Lorántffy családhoz való kötődést fejezi ki.

Címertartó: A címerképet tartja, illetve mellette áll a két aranyszínű, kétfarkú oroszlán, melyek Borsod megye ősi választott jelképei. Ezek az oroszlánok a megye védelmében és az új város védelmezésére kimeresztett karmukkal vérük ontására is képesek, s egyben kiemelik a hármashalom közepéből az új magyar várost.

Rangjelző korona: Egyszerű nemesi rangkorona tíz gyöngyszemmel - öt piros, öt kék színű - mely a városi előjogot, a várost, a várossá válást, mint adományt jelképezi.

Jelmondat: A címer felső részén a korona felett kék színű szalagon a felirat a város nevét tartalmazza.