Segítség az iskoláknak, az óvodáknak

kr szoc 1
Kovács Katalin óvodásokkal foglalkozik.

Törvény írja elő, hogy 2018. szeptember 1-jétől a család- és gyermekjóléti központoknak speciális szolgáltatásként óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet is biztosítaniuk kell. Az új szociális tevékenység kialakítására rövid idő állt rendelkezésre, hiszen 2018. augusztus 15-én adta ki a Emberi Erőforrások Minisztériuma a szakmai szabályzót, ami mentén elkezdődhetett a szociális segítői munkakör kialakítása. Szeptemberben pedig már megkezdődött a munka.

- A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központnak a Tiszaújváros járás 16 településén lévő közoktatási intézményekben kell ellátnunk a szolgáltatást - tudtuk meg Szentgyörgyi Évától, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjétől. - Az ellátási területünk 38 intézményre terjed ki, ami 20 óvodát, 16 iskolát, egy kollégiumot foglal magába, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, az EGYMI-t Girincsen. A köznevelési intézményekben nyilvántartott ezer gyerekre egy fő óvodai és iskolai szociális segítőt lehet alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a tiszaújvárosi járásban öt szociális munkás dolgozhat ebben a munkakörben. Jelenleg egy státusz megüresedett, mert egy kollégánk elköltözött, ezért az ő álláshelyét meghirdettük. Nagyon fontos, hogy a szociális segítőink mindegyike gyermekvédelemben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az őszi hónapok a felkészülésről, az ismerkedésről szóltak. A szociális segítőknek bizalmi kapcsolatot kellett kiépíteniük a pedagógusokkal, a gyerekekkel és szüleikkel egyaránt. Fontos hangsúlyozni, hogy a szociális segítők nem csak hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára nyújt problémamegoldási lehetőséget.

- Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy amiben ki tudjuk egészíteni a pedagógusok munkáját, az egyrészt az osztályközösségekben kialakult konfliktushelyzetek kezelése - mondta Dancsné Szalánczy Ágnes, aki a járásban nyolc intézményben látja el a szociális munkát, többek között a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában. - Az osztályfőnökökkel egyeztetve négyszer-ötször találkozok az osztályokkal hetente egyszer. A foglalkozásokon az osztályközösségeken belül felmerülő problémák, például a konfliktusos tanulói kapcsolatok, a kirekesztés vagy a csúfolódás a leggyakrabban előkerülő témák. Ilyenkor speciális, erre irányuló csoportfoglalkozással sokat tudunk javítani a tanulók egymás közti kapcsolatain, esetleges érzékenyítéssel, konfliktuskezelési technikákkal. Másrészt több megkeresés érkezett pedagógusok részéről tanulmányi nehézségekkel kapcsolatban is. Ilyenkor problémafeltárást végzünk, mögé nézünk a dolgoknak, egy-egy családon belüli problémát felkutatva tudjuk megakadályozni a tanulmányi eredmény további romlását.

Kovács Katalin a helyi óvodában teljesít szolgálatot.

- Az előzetes igényfelmérési adatok azt mutatják, hogy az óvodapedagógusokkal történő konzultációra, az esetmegbeszélések biztosítására, és a szülőkkel való kapcsolattartásra van szükség. Én magam is nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való személyes és folyamatos kapcsolattartást, ezért fogadóóra keretein belül tanácsadást tudok biztosítani, ahová gyermeknevelési, életviteli vagy akár családi nehézségek és kérdések kapcsán is fordulhatnak hozzám.

- Alig öt hónap telt el a Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai segítő tevékenységének beindulása óta, mely igen rövid idő, azonban több közoktatási intézmény is pozitív visszajelzést adott az új szociális szolgáltatásról, és a segítők szakmaiságáról, tevékenységükről. Még sok időnek kell eltelnie, hogy a szociális munkások jelenléte és tevékenysége természetessé váljon az óvodák és iskolák falain belül, azonban a közoktatási intézmények rendszerébe a szociális munka, a szociális szakterület belépése egy igazán időszerű és hiányt pótló tevékenység - tette hozzá Szentgyörgyi Éva.

ema