Becsengettek, megkezdődött a tanév

kr evnyitoegyes

Véget ért a nyár, mi sem jelzi ezt jobban, mint a nyüzsgő gyerekhad az iskolák előtt. Szeptember első napjaiban újra előkerültek az iskolatáskák, tolltartók és megkezdődött a tanév.

A református és katolikus általános iskolások templomaikban tartották tanévnyitó ünnepségüket, utóbbin Dr. Varga István fenntartó lelkipásztor köszöntője után Makkainé Chmara Marianna igazgató elmondta: Most újra annak van itt az ideje, hogy szeretetben, hitben gyarapodjunk, tanárok, gyermekek szülők egyaránt. Dr. Fülöp György alpolgármester az iskola történetét elevenítette fel beszédében.

- 2012-től működik városunkban református iskola - mondta az alpolgármester -, és ahogy akkor is, azóta is fontosnak tartja a városvezetés, hogy annak ellenére, hogy se fenntartói, se működtetői nem vagyunk már az intézményeknek, segítse az egyházi és állami iskolákat, hiszen ezekben dől el a város jövője. Kívánok minden pedagógusnak és tanulóknak sok sikert a tanév során - tette hozzá Dr. Fülöp György.

Az állami általános iskolák és a középiskolák intézményükben nyitották meg a tanévet az első tanítási nap reggelén.

Negyvenhárom kisdiák a Hunyadiban

- A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában a 2019/2020-as tanévben 43 első osztályos kisdiák kezdi el a tanulmányait - tájékoztatta lapunkat Hok Csaba intézményvezető. - Az általános tantervű 1.a osztályban emelt óraszámú dráma és tánc képzést kapnak a gyerekek. A heti két óra tánc és mozgás tantárgy mellett a választható órakeret terhére heti 1-1 órában dráma és tánc, illetve angol nyelv oktatása is történik. Az angol nyelvet emelt szinten elsajátító tanulóink az 1.b osztályunkban heti 5 órában tanulják az idegen nyelvet. Ettől a tanévtől az eltérő tantervű Éltes Mátyás Iskola tagiskolaként működik tovább. Itt 3 első osztályos ismerkedik majd a betűk és a számok rejtelmeivel. A nyár folyamán az intézmény minden épületében elvégezték a kijelölt karbantartási munkákat, a tisztasági festéseket. Pályázatoknak köszönhetően sok tanítást segítő eszközzel, sporteszközzel és bútorral lett gazdagabb iskolánk. Az új interaktív paneleket is felszerelték a Hunyadiban és a zeneiskolában, melyek még élményszerűbbé tehetik a tanítási órákat. Az oktató-nevelő munkához szükséges tankönyvek és munkafüzetek időben és hiánytalanul megérkeztek, az eszközöket az első tanítási napon kapták meg tanulóink. Az intézmény szakmai munkaközösségei összeállították munkatervüket. Változatos, élményekben gazdag tanév vár diákjainkra. Terveink szerint új programokat, rendezvényeket, vetélkedőket és versenyeket is kínálunk majd diákjainknak a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő hagyományos rendezvényeink mellett.

Három elsős osztály a Széchenyiben

- A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola a 2019/2020. tanévet 3 elsős osztállyal indította: emelt szintű matematika, emelt szintű informatika, és általános tantervű osztályok - közölte lapunkkal Kiss Andrea intézményvezető-helyettes. - Szervezeti változásként említhetjük, hogy 11 új pedagógus kollégával bővült iskolánk nevelőtestülete. Elsőseink 2 napos CSIBE-ISI táborban vettek részt augusztus utolsó hetében, amely során megismerkedtek az iskolával, a tanító nénikkel.

Angol és vizuális kultúra a Szent Istvánban

Harminckilenc diákkal két első osztályt indított ebben a tanévben a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola.

- Az egyik osztály emelt óraszámban tanulja az angolt, a másik pedig emelt szintű vizuális kultúra tagozatos, illetve általános tantervű osztály - mondta Gál Benjáminné igazgató. - A tanévet 313 tanulóval kezdte meg iskolánk, ahol két új pedagógust köszönthettünk tantestületünkben. A nyár folyamán új tantermi és ebédlői bútorokkal gazdagodtunk és új oktatási eszközöket - interaktív tábla, laptopok, tabletek - is beszereztünk, valamint konyhai gépeket és udvari padokat is vásároltunk. A nyár folyamán több tanterem is ki lett festve, ősszel pedig megújul a tornaterem padlózata.

Két tanítási nyelven a Kazinczyban

- A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben 52 első osztályos tanuló kezdte meg tanulmányait két osztályban - tájékoztatott Makkainé Chmara Marianna igazgató. - Az egyik magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat, a másik általános tanterv szerint halad. A tanügyigazgatási igazgatóhelyettes továbbra is László Éva. A szervezési igazgatóhelyettesi feladatokat az idei tanévtől Vargáné Takács Judit látja el. A jól működő oktatási programjaink mellett különösen nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra. Minden segítséget megadunk mind a részképességek fejlesztésére, mind a tehetséggondozásra. Az iskolavezetés célja a továbbiakban is a megszokott magas színvonalú nevelő-oktató munka biztosítása.

Öt új osztály az Eötvösben

- A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 5 bejövő osztályában 129 tanuló kezdte meg a 2019/2020-as tanévet - tájékoztatta lapunkat Péter Levente intézményvezető-helyettes. - Képzési struktúránk az előző évhez képest nem változott: a hat évfolyamos gimnázium mellett ebben a tanévben is indítottuk a négy évfolyamos emelt szintű angol, emelt szintű informatika-matematika, emelt óraszámú dráma-média, valamint az általános tantervű osztályainkat. Iskolánkban nincs betöltetlen álláshely, a tanórákat 58 aktív pedagógussal és 3 óraadóval maradéktalanul el tudjuk látni. Erdélyi Lajos intézményvezető nyugállományba vonulása előtti szabadságát tölti, helyettesítését az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján Szaniszló László intézményvezető-helyettes látja el. A kollégiumi tagintézmény megbízott vezetője ebben a tanévben is Makrai József.

Tizenkét szak a Brassaiban

A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 275 új diákkal kezdte meg a tanévet.

- Tizenkét szak indult - közölte lapunkkal Jakab Dénes, az intézmény igazgatója -, ezek az elektronikai technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző, műszaki informatikus, gépgyártástechnológiai technikus, irodai titkár, szociális gondozó és ápoló, hegesztő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, ipari gépész, villanyszerelő, tehergépkocsi-vezető, valamint szakmai vizsgával rendelkezők érettségire való felkészítő osztálya.

Az iskolában két új igazgatóhelyettest neveztek ki: Molnár Zsuzsát és Pázmándi Henriettet. Az idén három új szakmában adnak ki szakmai bizonyítványt, a létszám tovább bővült, ami infrastrukturális fejlesztéseket tesz szükségessé. A nyáron négy tanteremben szerelték fel a légkondicionáló berendezéseket.

Fodor Petra