Ingatlan, csapadék, támogatások

kr ules 1A Tölgy társasház csaknem 150 ezer forint támogatást kapott.

Kevés napirendi pontot tárgyalva rövid ülést tartott Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus 29-én. A képviselők határoztak egy ingatlan értékesítéséről, áttekintették a csapadékvíz-elvezetés problematikáját, támogatásokról döntöttek.

A képviselő-testület legutóbb a 2019. évi költségvetés módosításával júniusban hozott pénzügyi tárgyú döntéseket. Azóta újabb kérelmek érkeztek szervezetek részéről, illetve felmerültek olyan feladatok, melyek megvalósításához döntés, illetve forrás biztosítása szükséges

Ingatlanértékesítés

A SUNSET Ingatlan Kft. korábban árverésen megvásárolt egy, a testület által értékesítésre kijelölt, Szederkényi úton lévő ingatlant, melyen szállodát (apartmanházat) kíván létesíteni. Az épület használatbavételéhez előírt parkolók kialakításához a kft. vételi ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonában lévő mintegy ezer négyzetméter területű szomszédos földrészlet megvásárlására és az ingatlanhoz történő csatolására. A Polgármesteri Hivatal az értékesítés előkészítése érdekében megrendelte a terület értékbecslését, mely 14.300.000 Ft + Áfa-ban állapította meg a földrészlet forgalmi értékét.

Tiszaújvárosban a turisztikai és az ipari beruházásokhoz kapcsolódó szállásigény az elmúlt időben nagymértékben fokozódott, melyet nem követett a szálláshelyek megfelelő ütemű fejlesztése. Az önkormányzat szükségesnek tartja ennek jogszerű eszközökkel történő elősegítését és a magánberuházások ösztönzését. Ennek jegyében hirdette meg többek közt a termálszálló építéséhez szükséges ingatlan és ezt a célt szolgálja az apartmanházhoz szükséges terület értékesítése is. A testület ugyanis elfogadta a javaslatot, és a vételárat az értékbecslésben szereplő 14.300.000 Ft + Áfa-ban állapította meg.

Csapadékvíz-elvezetés

Július 21-én és július 28-án Tiszaújvárost nagy intenzitású, özönvízszerű felhőszakadás érte el, és hirtelen nagy mennyiségű csapadék zúdult a településre, s okozott problémát néhány órán keresztül. E kérdéskörrel is foglalkozott a testület.

Az előterjesztés szerint a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat méretezése és kivitelezése az ’50-es és ’60-as években alkalmazott műszaki tervezési irányelvek és csapadékviszonyok figyelembevételével történt. Ez az átlagos mennyiségű csapadék elvezetésére alkalmas ugyan, azonban az utóbbi időben tapasztalt nagy intenzitású, özönvízszerű esőzés során lehulló és a Lévay úti főgyűjtő-csatornára hirtelen rázúduló csapadék elvezetéséhez több idő szükséges. Első alkalommal 40 mm csapadék, második alkalommal 39 mm csapadék esett le szűk egy óra leforgása alatt. A problémát kiváltó okok között említhető, hogy az utóbbi években a város területén jelentősen megnőtt a burkolt felületek aránya, például a parkolóépítések révén, így a csapadék nem a talajba szivárog, hanem azonnal megjelenik a csapadékvíz-elvezető hálózatban.

A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. folyamatosan végzi a nyílt árok medrében és az átereszekben a víz lefolyását akadályozó felhalmozódott iszap és más lerakódott uszadékok eltávolítását, hozzájárulva a nyílt csatorna vízszállító képességének javításához. Ezeket a munkákat a cég az esőzést megelőzően is végrehajtotta.

A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék mielőbbi levezetésére, egyben a Lévay és a Sajó úti nyílt csatorna vízszállító képességének javítása érdekében tavaly ősszel előkészítették a csapadékvíz-átemelő szivattyútelep gépészeti felújítását, melyről a testület a 2019. évi költségvetés elfogadásakor döntött.

A telepen található három szivattyú felújítását a vállalkozó végrehajtotta, a július 28-ai felhőszakadásnál már 2 db felújított szivattyút beüzemeltek, melynek eredményeképpen a Sajó úti csatornában a vízszint lecsökkent.

A Sajó úti csatorna vízszállító képességének további javítása érdekében szükségessé válik egy 1000 mm-es csőáteresz elbontása, amellyel gyorsabbá válik a víz rávezetése a szivattyútelepre. A csőszakasz és a fölötte lévő föld eltávolítását azonban a felette átvezetett fogyasztói ivóvízvezeték akadályozza. A kiváltás terveztetése már folyamatban van.

A havaria helyzetek kialakulásának megelőzése és a csapadékvíz elvezető hálózat üzembiztonságának javítása érdekében az önkormányzat szakértőt bíz meg a csatornahálózat felülvizsgálatára, és javaslatot kér a nagy intenzitással lehulló és a Sajó úti csatornán hirtelen összegyűlő csapadék levezetése érdekében megteendő műszaki intézkedésekre.

Támogatott társasházak

Több lakásszövetkezet, illetve társasház közös képviselője is jelezte, hogy az említett két rendkívüli esőzés problémát okozott náluk.

A II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szövetkezet azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az Árpád út 2-4. sz. épületét a lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakó-épületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásainak, felújításainak támogatására kiírt pályázatban szereplő támogatásnak megfelelő összegű hozzájárulásban részesítse. A július 28-ai vihar miatt a 4. sz. lépcsőházban az egyik földszinti lakásban az esőelvezető cső szétrobbant, ennek következtében a lakás teljesen elázott. A TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársai felmérték az állapotokat és megállapították, hogy az esővíz-ejtővezeték azonnali cserére szorul. A társasház a cserét elvégeztette a céggel. A pályázat nem ad lehetőséget megkezdett beruházás, felújítás támogatására, ezért a képviselő-testület a lakásszövet-kezet épületét 37.228 forint rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A Tölgy társasház (Örösi út 18-24.) szintén azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az említett pályázatban szereplő támogatásnak megfelelő összegű hozzájárulásban részesítse. A kedvezőtlen időjárás miatt épületüket többször is elöntötte az esővíz, ami miatt mind a társasházban, mind a lakóknál komoly károk keletkeztek. A TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársai két lépcsőházban kicserélték az esővíz alapvezetéket. A képviselő-testület ebben az esetben a társasházat 148.728 forint rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A testület ugyanakkor felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy levélben keresse meg valamennyi tiszaújvárosi társasházat és lakásszövetkezetet a közelmúltban történt rendkívüli esőzésekkel kapcsolatban, és vizsgálja meg a bejelentéseket.

Keretösszeg a Városgazdának

A képviselő-testület márciusi ülésén felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét. Augusztus elején a kft. ügyvezetője a szokásos heti egyeztetésen jelezte, hogy a csapadékosabb időjárás, és egyéb, az üzleti tervben nem számolt események miatt a további karbantartási, zöldterületi karbantartási munkák anyagköltségének finanszírozására működési támogatás szükséges.

Egyebek mellett az alábbi többletkiadások indokolják a további működési támogatás nyújtását:

A kft. munkavállalói teljes munkaidőben végzik a kötelező feladatok ellátását, de folyamatosan munkaerőhiánnyal küzdenek, a tavalyi 24 fő közfoglalkoztatott létszámmal szemben 14 főt foglalkoztatnak a köztisztasági feladatok ellátására. A megnövekedett feladatellátás, valamint a minőségi és határidős munkavégzés (kátyúzás, térkőjavítási munkák, külterjes kaszálás, szúnyoggyérítés) érdekében szükséges alvállalkozók bevonása is. A Szederkény városrész és a város közötti kerékpárút sérült szegélyköveinek cseréje is a támogatási keret terhére valósulhat meg, melynek bruttó összege közel 14 millió. Tekintettel a megnövekedett feladatokra, a képviselő-testület év közben hozott döntéseire, valamint az év végéig felmerülő további feladatokra, a 2019. évi támogatási összeg kiegészíteseként 50 millió forint működési célú támogatási keretösszeget biztosított a cég számára a testület.