Százötvenmilliós év végi juttatás

kr ules 1Az önkormányzat költségvetéséből mintegy 150 millió forintot fordít a testület az év végi juttatásra.

Megalakulását követően november 14-én már második alkalommal tartott rendkívüli ülést Tiszaújváros októberben megválasztott képviselő-testülete. Ezúttal pénzügyi tárgyú döntések álltak a középpontban, ezen belül a testület mintegy 150 millió forintot szavazott meg az önkormányzati intézmények, valamint az állami és egyházi köznevelési intézmények dolgozóinak év végi juttatására.

Tiszaújváros korábbi 12 fős képviselő-testületéből két képviselő és a polgármester nem indult a választáson, egy képviselőt nem választottak meg, így az önkormányzat rendelete alapján Bráz György korábbi polgármester, Balla Gergő, Dr. Kébel Zsolt és Tóth Sándor volt képviselők jogosultak a személyes használatukba kiadott, két éven túl használt eszközök (kivéve a gépkocsit) megvásárlására. Az eladási ár meghatározása piaci ár alapján történhet, megállapításához szakértői véleményt is igénybe lehet venni. A piaci ártól függetlenül a számviteli nyilvántartás könyv szerinti értékénél alacsonyabb áron nem lehet eszközöket értékesíteni. A minimum ár megállapításánál a következő szempontok vehetők alapul: tárgyi eszköz esetében a nettó nyilvántartási érték, nullára leírt eszközök esetében a piaci ár. Az ominózus értékesítendő eszközök (laptop táskával, mobiltelefon, nyomtató, stb.) könyv szerinti értéke nulla. A Polgármesteri Hivatalban a szakértői vélemény alapján egy bizottság állapította meg az eszközök javasolt eladási árát, melyet a testület jóváhagyott. Ezek személyenként eltérőek (Bráz György 55.000, Tóth Sándor 25.000, Balla Gergő 2.000, Kébel Zsolt 1.500 forint), mivel a volt testületi tagok nem egyformán vették igénybe az eszközöket.

A választások eredményeként a képviselő-testületben 3 új képviselő kezdte meg munkáját. A képviselői feladataik ellátásához részükre is biztosítják a számítástechnikai és mobil eszközöket, szolgáltatásokat - középkategóriás laptop (operációs rendszer, MS Office irodai programcsomag), laptop táska, multifunkciós nyomtató, mobiltelefon (SIM telefon előfizetéssel), USB modem (SIM internet előfizetéssel).

Év végi juttatás

A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét és megállapította, hogy az önkormányzatnak van lehetősége a nyáron kifizetett juttatások 1 havi bruttó illetmények 75 %-ára történő kiegészítésére. Annak érdekében, hogy a legkisebb keresetűek is méltó juttatásban részesüljenek, az év végi juttatás egyénenként minimum bruttó 75.000 Ft-ban lett meghatározva a testület döntése alapján.

A teljes összegre az a kiosztás napján is aktív dolgozó jogosult, aki 2018. szeptember 1-jén és azt követően is folyamatosan munkaviszonyban állt és aktívan dolgozik.

Az önkormányzati intézmények esetében ez 62.200.000 Ft + 10.885.000 Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 73.085.000 Ft költségvetési kiadást jelent.

Az állami és az egyházi intézmények munkavállalóit azonos elvek, feltételek mellett szintén juttatásban részesíti az önkormányzat. Ez összesen 74.377.500 Ft önkormányzati támogatást jelent. Nem maradnak ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói, ügyvezetői sem az év végi juttatásból. Esetükben is ugyanazokat az elveket érvényesítik, mint az önkormányzati alkalmazottaknál, de az ügyvezetők juttatása beleszámít a 2019. évi munkájuk elismerésekor adható 3 havi jutalomkeretbe.

A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjai a fentiekben megfogalmazott elvek szerint ugyancsak kapnak jutalmat. Ennek forrása a városi szintű jutalomkeret.

Az előterjesztéshez Csikász Gábor tett módosító javaslatot, miszerint egész havira egészítsék ki a juttatást, illetve a minimális összeg 100 ezer forint legyen. Fülöp György polgármester ezzel összefüggésben elmondta, a lokálpatrióták programjukban leírták, nem csak egyedi juttatásokkal, hanem bérkorrekciós intézkedésekkel kívánják elismerni az önkormányzati érdekszférában dolgozók munkáját. Jövőre várhatóan csökkenni fognak a város adóbevételei, de mindenképpen szükség van arra, hogy a költségvetés elfogadásakor hathatós, érzékelhető bérkorrekciót, béremelést hajtson végre az önkormányzat, s hogy erre biztosan legyen fedezet, ezért terjesztették be ezt a felelős, 3/4 havi javaslatot - tette hozzá a polgármester.

Polgármesteri végkielégítés

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet.

Bráz György korábbi polgármester esetében - tekintettel negyedszázados kimagasló közéleti tevékenységére, kiemelkedő munkavégzésére, a város építésében és fejlesztésében szerzett érdemei, emberi helytállása elismeréseként - a képviselő-testület élt ezzel a lehetőséggel és végkielégítését további 3 havi illetménynek megfelelő összeggel egészítette ki.

A döntés azonban nem „csont nélkül” született meg. Csikász Gábor azt nehezményezte, hogy a háromhavi plusz nincs összegszerűen feltüntetve. A napirendi pont tárgyalása közben erre választ kapott: az összeg 2.000.094 forint.

A pénzügyi döntések zárásaként a testület úgy határozott, hogy a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium szalagavató rendezvényének sikeres lebonyolításához a tavalyival megegyező - járulékokkal együtt 525.000 Ft – 525.000 Ft keretösszeggel járul hozzá.

Alapító okiratok

A testület módosította az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratait. Ennek egyik oka, hogy a választások eredményeként a polgármester személyét át kell vezetni a dokumentumokban.

De történtek egyéb változások is, főleg a cégek felügyelő bizottságaiban. Fülöp György 2015. július 1-jétől a TiszaSzolg 2004 Kft. felügyelő bizottságának tagja, s bár a Polgármesteri Hivatal - a Mészáros Ügyvédi Iroda bevonásával - megvizsgálta, hogy a felügyelő bizottsági tagság nem összeférhetetlen a polgármesteri tisztséggel, ennek ellenére írásban bejelentette, hogy 2019. november 15-ével lemond bizottsági tagságáról. Pap Zsolt alpolgármester ugyancsak a TiszaSzolg 2004 Kft. felügyelő bizottságának tagja, ő megnövekedett elfoglaltságaira tekintettel jelentette be, hogy lemond tagságáról.

A Tisza Média Kft. felügyelő bizottságából Boros Józsefet visszahívta, és helyette Gerőcs Rolandot választotta meg a testület, megbízatása 2020. június 30-áig szól. Gerőcs Roland külkereskedelmi végzettséggel rendelkezik, a Localcomp Kft. ügyvezetője, 2014-2019. között a Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság tagja volt. Korábban tevékenyen részt vett a Rádió 35 üzemeltetésében, jelenleg is a Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület tagja. Tapasztalatával, szakértelmével, lelkiismeretes munkájával képes hozzájárulni a Tisza Média Kft. eredményes és színvonalas működéséhez - állt a javaslatban.

Boros Józsefet a TiszaSzolg 2004 Kft. felügyelő bizottságába választották meg, ugyancsak 2020. június 30-áig, egyúttal a cég felügyelő bizottságának taglétszámát költségtakarékossági okból 5-ről 4 főre csökkentette a testület.

Ferenczi László