Pályázat - Orvosigazgató

Nyomtatás
Ez az email képeket tartalmaz, amennyiben nem látja, nézze meg böngészőjében.
 
 
 
   
    cimer3

Állásajánlat

 
www.tiszaujvaros.hu | email | Telefon: (49) 548 000
 


A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.) a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői megbízás) ellátására.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke 3 hónap.

A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója

A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott feladatok ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tövény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
 • legalább hároméves vezetői gyakorlat,
 • büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra,
 • vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • MOK igazolása a kamarai tagság érvényességéről,
 • működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
 • szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
 • nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,
 • járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat,
 • angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/50144-23/2020. valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14. (beérkezési határidő)

A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2020. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 49/544-600-as telefonszámon kérhető.

pdfPályázati felhívás

 
 
 
 
 
Leíratkozna?