Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanításról

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot.

A BMH Nonprofit Kft. 2020. május 11-től ismételten fogadja a házhoz menő lomtalanításra vonatkozó igénybejelentéseket.

Az igénybejelentéssel egy időben nyilatkozattétel szükséges, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Az igénybejelentő az új típusú koronavírus tüneteit sem magán, sem a vele egy háztartasban élőkön nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmúlt 14 naptári napban.

- Az új típusú koronavírussal sem az igénybejelentő, sem a vele egy háztartásban elők nem fertőződtek meg.

- Az igénybejelentő legjobb tudomása szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett fertőzött személlyel.

- Nyilatkozik, hogy az igénybejelentő és a lomtalanítással érintett ingatlan sem jelenleg, sem a nyilatkozat megtételét megelőző 14 naptári napban nem állt hatósági házi karantén szabályai alatt.

A nyilatkozat a www.bmhnonprofit.hu oldalon a lomtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként érhető el.

pdfA házhoz menő lomtalanításra vonatkozó általános információk