Tájékoztatás hulladékudvarok újranyitásával kapcsolatban

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról ad tájékoztatást.

A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2021. április 12-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak.

A hulladékudvarok nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során az ügyfeleink és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

- A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot viselni. Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.

- A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók számára javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.

- Valamennyi szükséges adat felvételére a személyes iratok, okmányok felmutatásával és szóban történő bediktálás útján kerül sor. Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést mellőzzék.

- Az ügyintézés során 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani. Amennyiben a 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhásználóknak sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.

BMH Nonprofit Kft.