BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatok újranyitása

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról ad tájékoztatást.

A szolgáltatási területen található ügyfélszolgálatok 2021. április 19-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra elérhetőek, illetve ugyanezen időponttól a lomtalanítás megrendelése ismét elérhető lesz.

Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Kérjük a korábban megrendelt, de a járványügyi intézkedések miatt felfüggesztett lomtalanítások végrehajtásának pontos időpontja miatt kollégáinkkal az új időpont egyeztetését kezdeményezni szíveskedjenek.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy személyes ügyintézés során ügyfeleink és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

- Az ügyfélszolgálat személyes igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot viselni és a kihelyezett érintésmentes fertőtlenítőt használni. Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, kollégáink jogosultak a személyes ügyfélszolgálati szolgáltatást megtagadni és az épületből eltávolíttatni, szükség esetén (maszk használat megtagadása esetén) rendőri intézkedést igénybe venni.

- Ügyfélszolgálati helyiségeinkben a járványügyi szabályok rendelkezéseit figyelembe véve, egyszerre csak meghatározott számú ügyfél ügyintézését tudjuk biztosítani, erről részletesebben honlapunkon tájékozódhatnak.

 - Kérjük, ügyintézéshez kísérő nélkül megjelenni szíveskedjenek, mivel kollégáink fogyasztási helyhez kötötten 1 főt fogadnak ügyfélszolgálati helyiségeinkben.

 - Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani.

 Továbbra is kérjük, hogy az ügyintézések során lehetőség szerint az elektronikus, papír alapú, illetve a telefonos kapcsolattartást előnybe részesíteni szíveskedjenek.

BMH Nonprofit Kft.