Jegyzői utasítás

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19 fertőzés) Tiszaújvárosban történő elterjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 16. napjától az alábbiakat rendelem el:

1./ A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel; arra csak és kizárólag haláleset anyakönyvezése esetén, az ügyfél általi kézfertőtlenítést követően kerülhet sor.

2./ A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal főbejáratához naponta kettő urna kihelyezését rendelem el, melyek alkalmasak arra, hogy az ügyfelek kérelmeiket (szociális tárgykörben, illetve egyéb tárgykörben) azokban elhelyezhessék.

3./ Házasságkötés csak abban az esetben engedélyezett a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője előtt, amennyiben a házasulandókon kívül kizárólag csak a jogszabály által előírt két tanú vesz részt a szertartáson.

4./ A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által üzemeltetett „zöld szám” és az anyakönyvi, hagyatéki ügyekben bevezetett időpont-foglaló rendszer határozatlan ideig szünetel.

Tiszaújváros, 2020. március 16.

Dr. Juhos Szabolcs
jegyző